نام نمایش: ماجرای ساحل سنگی تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ تا ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۱۵,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار