نام نمایش: «همه چیز درباره‌ی آقای ف» تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۴/۱۷ تا ۱۳۹۹/۴/۲۷ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۲۵,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار