نام نمایش: نمایش «بی‌همه چیز» تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۹/۱۱ تا ۱۴۰۰/۸/۳۰ مدت نمایش: ۹۰ دقیقه بهای بلیط: ۳۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار