نام نمایش: نمایش «بی همه چیز» تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ تا ۱۴۰۰/۱۱/۵ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۲۵,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار