نام نمایش: قصه پری و رویای یک پسرک تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۴/۲۱ تا ۱۴۰۱/۵/۷ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۳۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار