نام نمایش: نمایش «ثانیه‌ها» تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۹/۹ تا ۱۴۰۱/۹/۹ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۴۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار