نام نمایش: «آوازهای غم‌گنانه‌ی...» تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۹/۷ تا ۱۴۰۱/۹/۷ مدت نمایش: ۷۵ دقیقه بهای بلیط: ۳۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار