موارد مورد نیاز جهت خرید اینترنتی

 

موارد لازم جهت خرید اینترنتی

 1ـ شماره کارت:
شماره 16 رقمی که بر روی کارت همه بانک‌ها، درج شده است.  


2ـ رمز دوم خرید اینترنتی
جهت فعال کردن رمز دوم خرید اینترنتی، به یکی از دستگاه‌های ATM بانک خود، مراجعه نموده و از بخش عملیات رمز، رمز دوم یا رمز اینترنتی کارت خود را فعال نمائید.


3ـ کد CVV2 یا کد اعتبارسنجی دوم
کد  CVV2 به صورت یک عدد سه یا چهار رقمی است که بر روی اکثر کارت‌های بانکی حک شده است. در غیر این صورت با فعال نمودن رمز دوم یا خرید اینترنتی در یکی از دستگاه‌های ATM بانک خود، کد CVV2 را نیز دریافت خواهید کرد.


4ـ تاریخ انقضاء
تاریخ انقضاء کارت هم کارت های بانکی حک شده‌است.  در غیر این صورت با فعال نمودن رمز دوم یا خرید اینترنتی در یکی از دستگاه‌های ATM بانک خود، تاریخ انقضاء کارت را نیز دریافت خواهید کرد.