محبوب ترین ها ( محبوب‌ترین‌ها )

من هزار و یک شب زنده‌ام
زمان: 1400/8/30
مکان: پلاتو مـاه ـ ساعت 19
کارگردان: مهدی حبیبی تبار
نويسنده: حمیدرضا قاسمی
قیمت بلیت: 40,000 32,000
من هزار و یک شب زنده‌ام

تـئاتر