جشنواره استانی تئاتر قم ( نمایشهای منتخب شرکت در جشنواره قم )

نمایش «سوسک و شاهزاده عاشق»
زمان: 1401/9/5
مکان: تالار فرهنگ و هنر
کارگردان: اعظم دلداده
نويسنده: محمدرضا شاهمردی
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «سوسک و شاهزاده عاشق»

نمایش «نگهبان درخت»
زمان: 1401/9/5
مکان: تالار فرهنگ و هنر.ساعت17/30و19/30
کارگردان: محمدحسین نظری حائل
نويسنده: محمدحسین نظری حائل
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «نگهبان درخت»

نمایش «خانه ابدیت»
زمان: 1401/8/25
مکان: تالار شهید آوینی.ساعت15/30و17/30
کارگردان: سیدمصطفی مقیمی
نويسنده: محمدرضا آزاد
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «خانه ابدیت»

نمایش «جویندگان آب»
زمان: 1401/8/23
مکان: تالار شهید آوینی.ساعت15/30و17/30
کارگردان: رضا جعفری
نويسنده: رضا جعفری
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «جویندگان آب»

نمایش «آوازهای غم‌گنانه‌ی...»
زمان: 1401/8/20
مکان: تالار فرهنگ و هنر ـ ساعت 19/30
کارگردان: ابوالفضل بلغندر
نويسنده: ابوالفضل بلغندر
قیمت بلیت: 40,000 30,000
نمایش «آوازهای غم‌گنانه‌ی...»

نمایش «خیال روی خطوط موازی»
زمان: 1401/8/19
مکان: تالار فرهنگ و هنر . ساعت 17/30
کارگردان: مهدی ملاک
نويسنده: حمیدرضا آذرنگ
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «خیال روی خطوط موازی»

نمایش «چرخه»
زمان: 1401/8/14
مکان: تالار فرهنگ وهنر.ساعت15/30و17/30
کارگردان: محمد کدخدازاده
نويسنده: محمد کدخدازاده
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «ثانیه ها»
زمان: 1401/8/14
مکان: تالار فرهنگ و هنر.ساعت17/30و19/30
کارگردان: هادی افضلی نژاد
نويسنده: هادی افضلی نژاد
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «ثانیه ها»

فنجان در طوفان چای
زمان: 1401/4/14
مکان: سالن چهارسو . ساعت15/30و17/30
کارگردان: کارگردانی گـروهی
نويسنده: مرتضی مرتضوی راد
قیمت بلیت: 40,000
فنجان در طوفان چای