تـئاتر ( تـئاتر )

سالهای دور و دراز و قصه‌های کوتاه
زمان: 1400/12/11
مکان: بوک گاردن ـ ساعت 16
کارگردان: محمدرضا شاهمردی
نويسنده: محمدرضا شاهمردی
قیمت بلیت: 50,000
سالهای دور و دراز و قصه‌های کوتاه

روبینسون و کروزو
زمان: 1400/11/4
مکان: تالار فرهنگ و هنر ـ ساعت: 20:15
کارگردان: علیرضا کوشک جلالی
نويسنده: نینا دینترونا .جیاکوموراویچیو
قیمت بلیت: 50,000 30,000
روبینسون و کروزو

بالتازار
زمان: 1400/11/1
مکان: تالار فرهنگ و هنر ـ ساعت 18
کارگردان: مرتضی عـقیـقی
نويسنده: مرتضی عـقیـقی
قیمت بلیت: 35,000
روز قشنگ سارا
زمان: 1400/10/21
مکان:
کارگردان: اعظم دلداده
نويسنده: عباس دوست قرین
قیمت بلیت: 0
«سی و سه»
زمان: 1400/10/20
مکان: پلاتو سوره (حوزه هنری)
کارگردان: محمدجواد پیروزی
نويسنده: مصطفی کولیوندی.م جواد پیروزی
قیمت بلیت: 25,000
بی همه چیز
زمان: 1400/10/19
مکان: تالار فرهنگ و هنر
کارگردان: محمد کدخدازاده
نويسنده: محمد کدخدازاده
قیمت بلیت: 25,000
بابا نان داد
زمان: 1400/8/30
مکان: سالن شهید آوینی
کارگردان: محمدرضا پیغمبری
نويسنده: احمد کولیوند
قیمت بلیت: 30,000 24,000
بی‌همه‌ چیز
زمان: 1400/8/26
مکان: پـلاتو ماه
کارگردان: محمد کدخدازاده
نويسنده: محمد کدخدازاده
قیمت بلیت: 30,000
شاعرانگی یک شازده شوربخت
زمان: 1400/4/5
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: محمدرضا شاهمردی
نويسنده: محمدرضا شاهمردی
قیمت بلیت: 35,000 17,500
شاعرانگی یک شازده شوربخت

اعترافاتی درباره زنان
زمان: 1399/12/12
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: سیدمحمد جواد طاهری
نويسنده: محمد امیر یاراحمدی
قیمت بلیت: 0
اعترافاتی درباره زنان

نمایش «همه چیز درباره‌ی آقای ف»
زمان: 1399/4/15
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: سیدمحمد جواد طاهری
نويسنده: آرش عباسی
قیمت بلیت: 25,000
نمایش «همه چیز درباره‌ی آقای ف»

ماجرای ساحل سنگی
زمان: 1398/11/12
مکان: سینما آوینه
کارگردان: سید حسین فدایی حسین
نويسنده: دیوید وود
قیمت بلیت: 15,000
ماجرای ساحل سنگی