نمایش «خانه ابدیت»
زمان: 1401/8/25
مکان: تالار شهید آوینی.ساعت15/30و17/30
کارگردان: سیدمصطفی مقیمی
نويسنده: محمدرضا آزاد
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «خانه ابدیت»

نمایش «جویندگان آب»
زمان: 1401/8/23
مکان: تالار شهید آوینی.ساعت15/30و17/30
کارگردان: رضا جعفری
نويسنده: رضا جعفری
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «جویندگان آب»

نمایش «آوازهای غم‌گنانه‌ی...»
زمان: 1401/8/20
مکان: تالار فرهنگ و هنر ـ ساعت 19/30
کارگردان: ابوالفضل بلغندر
نويسنده: ابوالفضل بلغندر
قیمت بلیت: 40,000 30,000
نمایش «آوازهای غم‌گنانه‌ی...»

«قصه پری و رویای یک پسرک»
زمان: 1401/4/17
مکان: سالن سینمای کانون پرورش فکری
کارگردان: مجتبی مرادی
نويسنده: بهرام امیدعلی
قیمت بلیت: 35,000 30,000
«قصه پری و رویای یک پسرک»

فنجان در طوفان چای
زمان: 1401/4/14
مکان: سالن چهارسو . ساعت15/30و17/30
کارگردان: کارگردانی گـروهی
نويسنده: مرتضی مرتضوی راد
قیمت بلیت: 40,000
فنجان در طوفان چای

روبینسون و کروزو
زمان: 1400/11/4
مکان: تالار فرهنگ و هنر ـ ساعت: 20:15
کارگردان: علیرضا کوشک جلالی
نويسنده: نینا دینترونا .جیاکوموراویچیو
قیمت بلیت: 50,000 30,000
روبینسون و کروزو

بالتازار
زمان: 1400/11/1
مکان: تالار فرهنگ و هنر ـ ساعت 18
کارگردان: مرتضی عـقیـقی
نويسنده: مرتضی عـقیـقی
قیمت بلیت: 35,000
«سی و سه»
زمان: 1400/10/20
مکان: پلاتو سوره (حوزه هنری)
کارگردان: محمدجواد پیروزی
نويسنده: مصطفی کولیوندی.م جواد پیروزی
قیمت بلیت: 25,000
بی همه چیز
زمان: 1400/10/19
مکان: تالار فرهنگ و هنر
کارگردان: محمد کدخدازاده
نويسنده: محمد کدخدازاده
قیمت بلیت: 25,000
مثل سوسوی فانوس آویخته
زمان: 1400/8/30
مکان: سالن شهید آوینی ـ ساعت 21
کارگردان: سیدمصطفی مقیمی
نويسنده: محمدرضا کوهستانی
قیمت بلیت: 40,000 30,000
مثل سوسوی فانوس آویخته

من هزار و یک شب زنده‌ام
زمان: 1400/8/30
مکان: پلاتو مـاه ـ ساعت 19
کارگردان: مهدی حبیبی تبار
نويسنده: حمیدرضا قاسمی
قیمت بلیت: 40,000 32,000
من هزار و یک شب زنده‌ام

بابا نان داد
زمان: 1400/8/30
مکان: سالن شهید آوینی
کارگردان: محمدرضا پیغمبری
نويسنده: احمد کولیوند
قیمت بلیت: 30,000 24,000