نام نمایش: کلوچه‌های خُــدا تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۱۲,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار