نام نمایش: شاهین و گرگ‌های بـلا تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ تا ۱۳۹۸/۱۲/۱ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۱۳,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار