نام نمایش: اعترافاتی درباره زنان تاریخ اجرا: ۱۳۹۹/۱۲/۹ تا ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۰ تومان

هنرمندان و اخبار

نشست آموزشی تئاتر کودک و نوجوان  در قم برگزار شد

نشست آموزشی تئاتر کودک و نوجوان در قم برگزار شد

پیش فروش نمایش کمدی و شاد «خاله اُدیسه» آغاز شد.

پیش فروش نمایش کمدی و شاد «خاله اُدیسه» آغاز شد.

نمایش «حسنک کجائی؟» دوباره به روی صحنه رفت

نمایش «حسنک کجائی؟» دوباره به روی صحنه رفت