نام نمایش: «سی و سه» تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ تا ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ مدت نمایش: ۵۰ دقیقه بهای بلیط: ۲۵,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار