نام نمایش: «روز قشنگ سارا» تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ مدت نمایش: ۴۰ دقیقه بهای بلیط: ۰ تومان

هنرمندان و اخبار