نام نمایش: بالتازار تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۲/۱۴ تا ۱۴۰۱/۳/۱۲ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۳۵,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار