نام نمایش: «خیال روی خطوط موازی» تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۹/۱۰ تا ۱۴۰۱/۹/۱۰ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۴۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار