نام نمایش: «جویندگان آب» تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۹/۷ تا ۱۴۰۱/۹/۷ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۴۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار