تـئاتر ( تـئاتر )

قصه سیبی که نصف نشد
زمان: 1403/3/27
مکان: مجتمع هدایت . ساعت 19
کارگردان: ابراهیم وفایی
نويسنده: مجتبی مهدی
قیمت بلیت: 90,000 50,000
قصه سیبی که نصف نشد

نمایش «دیواکولا»
زمان: 1403/3/23
مکان: تالار شهید آوینی.ساعت18
کارگردان: پریسا طراوتی
نويسنده: عماد نصرآبادی
قیمت بلیت: 100,000 50,000
نمایش «دیواکولا»

نمایش «تـُرنـا»
زمان: 1403/3/20
مکان: سینماتئاتر شهرآفتاب . ساعت 20
کارگردان: مرتضی عقیقی
نويسنده: محمدرضا شاهمردی
قیمت بلیت: 80,000 50,000
نمایش «ماجرای ساحل سنگی»
زمان: 1403/3/20
مکان: کانون پرورش فکری.ساعت19
کارگردان: سیدحسین فدایی حسین
نويسنده: دیوید وود
قیمت بلیت: 100,000 50,000
نمایش «ماجرای ساحل سنگی»

«خداداد»
زمان: 1403/2/10
مکان: سالن کانون پرورش فکری ـ ساعت 20
کارگردان: مهدی خجستگی
نويسنده: سیروس همتی
قیمت بلیت: 100,000 60,000
نمایش «ماه گرفتگی»
زمان: 1403/1/7
مکان: باغ موزه دفاع مقدس ـ ساعت 20:30
کارگردان: احمد اسدیان
نويسنده: علی میرزاعمادی
قیمت بلیت: 50,000 25,000
نمایش «ماه گرفتگی»

«هـدیه سحـرآمیز»
زمان: 1402/10/23
مکان: کانون پرورش فکری/ساعت 18
کارگردان: مهدی خجستگی
نويسنده: حمزه اقبالی
قیمت بلیت: 80,000 48,000
«هـدیه سحـرآمیز»

«آقای مجنون، خانم لیلی»
زمان: 1402/10/11
مکان: قم.تالار شهید آوینی.ساعت 18
کارگردان: مهدی کاشی
نويسنده: محمدرضا کوهستانی
قیمت بلیت: 60,000
«آقای مجنون، خانم لیلی»

زمان: 1402/8/21
مکان: سینماتئاتر شهرآفتاب . ساعت 20
کارگردان: مرتضی عقیقی
نويسنده: محمدرضا شاهمردی
قیمت بلیت: 80,000 50,000
مجلس اضافات یک تیغ
زمان: 1402/5/23
مکان: تالار فرهنگ و هنر
کارگردان: محمدرضا پیغمبری
نويسنده: روح الله صالحی
قیمت بلیت: 50,000
مجلس اضافات یک تیغ

نمایش «شاهمار»
زمان: 1402/5/16
مکان: تالار شهید آوینی
کارگردان: مجید علیزاده
نويسنده: مجید علیزاده
قیمت بلیت: 40,000 24,000
پاهای خانم هـزارپا
زمان: 1402/4/6
مکان: کانون پرورش شهرک قدس/ساعت20
کارگردان: مهدی خجستگی
نويسنده: ندا حاجی بابایی
قیمت بلیت: 70,000
پاهای خانم هـزارپا