نام نمایش: نمایش «فنجان در طوفان چای» تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۹/۱۰ تا ۱۴۰۱/۹/۱۰ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۴۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار