نام نمایش: مجلس اضافات یک تیغ تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۵/۲۴ تا مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۵۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار