نام نمایش: نمایش «هدیه سحرآمیز» تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۱۱/۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ مدت نمایش: ۵۰ دقیقه بهای بلیط: ۴۸,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار