نام نمایش: نمایش «خُـداداد تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۲/۳۱ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۶۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار