مجلس اضافات یک تیغ
زمان: 1402/5/23
مکان: تالار فرهنگ و هنر
کارگردان: محمدرضا پیغمبری
نويسنده: روح الله صالحی
قیمت بلیت: 50,000
مجلس اضافات یک تیغ

نمایش «شاهمار»
زمان: 1402/5/16
مکان: تالار شهید آوینی
کارگردان: مجید علیزاده
نويسنده: مجید علیزاده
قیمت بلیت: 40,000 24,000
پاهای خانم هـزارپا
زمان: 1402/4/6
مکان: کانون پرورش شهرک قدس/ساعت20
کارگردان: مهدی خجستگی
نويسنده: ندا حاجی بابایی
قیمت بلیت: 70,000
پاهای خانم هـزارپا

توطئه‌گران باغچه کلم
زمان: 1402/4/6
مکان: کانون پرورش شهرک قدس/ساعت18
کارگردان: حدیث صابری
نويسنده: دیوید وود/حسین‌فدایی‌حسین
قیمت بلیت: 70,000
توطئه‌گران باغچه کلم

«هدیه سحرآمیز»
زمان: 1401/10/14
مکان: سالن شهید آوینی ـ ساعت 19
کارگردان: مهدی خجستگی
نويسنده: حمزه اقبالی
قیمت بلیت: 60,000 40,000
نمایش «قهرمان»
زمان: 1401/9/27
مکان: تالار فرهنگ و هنر ـ ساعت 18
کارگردان: حسین پارسایی
نويسنده: حسین پارسایی
قیمت بلیت: 100,000 70,000
نمایش «سوسک و شاهزاده عاشق»
زمان: 1401/9/5
مکان: تالار فرهنگ و هنر
کارگردان: اعظم دلداده
نويسنده: محمدرضا شاهمردی
قیمت بلیت: 60,000 36,000
نمایش «سوسک و شاهزاده عاشق»

نمایش «خانه ابدیت»
زمان: 1401/8/25
مکان: تالار شهید آوینی.ساعت15/30و17/30
کارگردان: سیدمصطفی مقیمی
نويسنده: محمدرضا آزاد
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «خانه ابدیت»

نمایش «جویندگان آب»
زمان: 1401/8/23
مکان: تالار شهید آوینی.ساعت15/30و17/30
کارگردان: رضا جعفری
نويسنده: رضا جعفری
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «جویندگان آب»

نمایش «آوازهای غم‌گنانه‌ی...»
زمان: 1401/8/20
مکان: تالار فرهنگ و هنر ـ ساعت 19/30
کارگردان: ابوالفضل بلغندر
نويسنده: ابوالفضل بلغندر
قیمت بلیت: 40,000 30,000
نمایش «آوازهای غم‌گنانه‌ی...»

«قصه پری و رویای یک پسرک»
زمان: 1401/4/17
مکان: سالن سینمای کانون پرورش فکری
کارگردان: مجتبی مرادی
نويسنده: بهرام امیدعلی
قیمت بلیت: 35,000 30,000
«قصه پری و رویای یک پسرک»

فنجان در طوفان چای
زمان: 1401/4/14
مکان: سالن چهارسو . ساعت15/30و17/30
کارگردان: کارگردانی گـروهی
نويسنده: مرتضی مرتضوی راد
قیمت بلیت: 40,000
فنجان در طوفان چای