اعترافاتی درباره زنان
زمان: 1399/12/9
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: سیدمحمد جواد طاهری
نويسنده: محمد امیر یاراحمدی
قیمت بلیط: 0
اعترافاتی درباره زنان

تـئاتر


اعترافاتی درباره زنان
زمان: 1399/12/9
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: سیدمحمد جواد طاهری
نويسنده: محمد امیر یاراحمدی
قیمت بلیط: 0
اعترافاتی درباره زنان

تـئاتر

اخبار

ثبت‌نام اهالی رسانه برای صدور کارت ویژه جشنواره تئاتر فجر آغاز شد

ثبت‌نام اهالی رسانه برای صدور کارت ویژه جشنواره تئاتر فجر آغاز شد

1398/11/14 - 15:34

اهالی رسانه با ثبت نام در سایت جشنواره و تکمیل فرم درخواست در سایت سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر می‌توانند کارت ویژه با نام خود را از روابط عمومی این...

پوشش جشنواره تئاتر فجر وظیفه رسانه ملی

پوشش جشنواره تئاتر فجر وظیفه رسانه ملی

معاون صدای رسانه ملی در حاشیه حضور در جشنواره تئات...

1398/11/21 - 17:09
  نمایش‌های ایرانی به بازار تئاتر دنیا معرفی شدند

نمایش‌های ایرانی به بازار تئاتر دنیا معرفی شدند

صبح امروز، سه‌شنبه ۱۵بهمن در سومین روز از پنجمین ب...

1398/11/15 - 15:37

تازه‌های جشنواره‌ها