هر روز

«هـدیه سحـرآمیز»
زمان: 1402/11/1
مکان: کانون پرورش فکری/ساعت 18
کارگردان: مهدی خجستگی
نويسنده: حمزه اقبالی
قیمت بلیت: 80,000 48,000
«هـدیه سحـرآمیز»

تـئاتر

رخت ایرانی فروردین

تازه‌های جشنواره‌ها

بامبو
بامبو1
بامبو 3
بامبو 4